Co děláme?

Čím se zabýváme?

O čem je KOPRKO? Jak se liší koučink praktické komunikace od běžných komunikačních školení?
Mám specifický styl osvojování si komunikačních dovedností, kde propojuji věci z běžného života s pravidly správné komunikace. Velký důraz kladu na stručnost, jasnost, přehlednost a výstižnost. Nevyužívám jen verbální prostředky, ale i vizuální schémata. Mým stylem rozhodně nejsou nudné a fádní přednášky, nejde o to se něco naučit, ale o to naučit se to správně používat! Mé služby jsou určeny pro všechny, kdo si uvědomují význam komunikace v dnešní době. Pro ty, kteří se chtějí zdokonalit, dát si věci do souvislostí, zlepšit svoje výsledky, prosadit se a být v životě spokojenější. Vždy je to o individuální domluvě a Vašich konkrétních požadavcích. Od toho se odvíjí i cena za mé služby. Níže jsou nastíněny pouze základní tématické okruhy, kterým se věnujeme.

KURZY A SKUPINOVÁ ŠKOLENÍ

  • prodejní dovednosti
  • telefonní komunikace
  • asertivita a argumentace

INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK

  • jak vytvořit osobitý životopis
  • umění umět se prodat
  • co Vás v komunikaci trápí?

PRO FIRMY A VEŘEJNÉ INSTITUCE

  • jak vhodně zvolit komunikační strategii
  • zpětná vazba a poradenství
  • supervize a dohled nad firemní komunikací

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat!

9 + 12 =